Nainstalujte si:
       

Překlad indent


indent = zoubkování; odrazit; smlouva; promáčknout; vyhotovit dvojmo; vtlačit; zohýbat; oddělit zoubkováním; napsat dvojmo; učinit objednávku; vtisknout; vysadit řádku dále od okraje (polygr.); vrub; zářez; dlužní úpis; tiskopis; vzor; odsadit (řádek textu)
left hand indent = levá zarážka;
right hand indent = pravá zarážka;

Překlad indent z webu:
The cheek indentation was now just barely noticeable.  Promáčknutí v tváři téměř úplně zmizelo.
It fitted the indentations perfectly.  Okraje obou půlek do sebe dokonale zapadaly.
Waylander squatted down, his fingers tracing the indented earth.  Tulák si dřepl a prsty přejížděl rozrytou půdu.
At one side of it was a small indentation.  Na jedné straně byl malý zářez.
And yet it did not make a very deep indentation.  Souhlasím, ale ten důlek není příliš hluboký.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorindenture   independence   independent   independently   index   indexing   India   indication