Nainstalujte si:
       

Překlad indemnity


indemnity = odškodnění; beztrestnost; pojištění; zajištění; zabezpečení; odškodné; náhrada (škody, pojistná); pojistná náhrada; pojistné plnění; indemnita; náhrada škody; záruční; odstupné; záruční obligace
double indemnity = dvojí ztráta; dvojitá náhrada škody;
fire indemnity = náhrada za požár; náhrada za požární škody;
lump-sum indemnity = paušální odškodnění; jednorázové odškodnění;
war indemnity = reparace (válečné náhrady, odškodnění); amnestie;
indent   indenture   independence   independent   independently   index   indexing   India