Nainstalujte si:
       

Překlad indebtedness


indebtedness = zadluženost; zavázanost (vděčností); zadlužení; vděčnost; celková výše dluhů; dluhy; prodluženost; prodlužení; neslušnost
external indebtedness = zahraniční zadluženost; vnější zadluženost; certificate of indebtedness = krátkodobý dlužní úpis;

Překlad indebtedness z webu:
What other indebtedness?  Jaké další dluhy?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorindemnification   indemnity   indent   indenture   independence   independent   independently   index