Nainstalujte si:
       

Překlad incurred


incurred = vzniklý; způsobený; způsobil si; přivodil; způsobil; přivozený; přivoděný; vzešlý; vzniklá škoda
burden incurred = vzniklá režie; skutečná režie;
cost incurred = vzniklé náklady; realizované náklady;

Překlad incurred z webu:
In course of this failure he incurred even more debts.  Neúspěchem zabředl do dalších dluhů.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorindebtedness   indemnification   indemnity   indent   indenture   independence   independent   independently