Nainstalujte si:
       

Překlad increment


increment = zvýšení; přírůstek; výtěžek; výnos; příplatek; přídavek; zisk; přičíst; zvětšení; stupeň zatížení; zvyšování; čistý výtěžek; zvýšení hodnoty; stupňování; přírůst; doplněk; zvyšovat; přídavná náplň; inkrement; velikost přírustku
current increment = běžný přírůstek; běžný přírůst;
value increment = přírůstek hodnoty; hodnotový přírůstek;
volume increment = objemový přírůst; hmotnostní přírůst; current annual increment = běžný roční přírůstek;

Překlad increment z webu:
In increments, he finally replied.  Po troškách, konečně odvětil.
Some jobs offer increments.  Některé práce povznášejí.
Okaythe photographs should advance in increments of .  Dobře - fotografie by měly přicházet každou 0,8955 vteřiny.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorincurred   indebtedness   indemnification   indemnity   indent   indenture   independence   independent