Nainstalujte si:
       

Překlad increasing


increasing = rostoucí; zvýšení (2. p.); stoupající; zaplňující; zvětšující; vzrůstající; nabývající; zvyšující (se); zvyšující se; zvýšený; přibývající; zvětšování; zvyšování; přibývání; zvětšující se; rostoucí blahobyt
be increasing = růst; zvětšovat se;

Překlad increasing z webu:
Increasing numbers, however, are asking:  Ještě více však je těch, kteří se ptají:
Leto sensed increasing definition in his surroundings.  Leto si svoje okolí začal uvědomovat konkrétněji.
He's maneuvering and increasing speed.  Manévruje a zvyšuje rychlost.
The lights pulsed, in increasing unison.  Světélka pulsovala v sílícím unisionu.
He sat there with an increasing pulse, adding that up.  Seděl nehnutě a puls se mu zrychloval, když o tom uvažoval.
All you did was put the numbers in increasing order!  Vždyť jste jenom srovnala ta čísla od nejmenšího k největšímu!

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorincrement   incurred   indebtedness   indemnification   indemnity   indent   indenture   independence