Nainstalujte si:
       

Překlad increase


increase = zvýšit; zvětšit se; zvýšení (2. p.); růst; přibývat; vzrůst; množit; vzrůstat; úrok; přibývání; zvětšování; zvětšovat se; přírůstek (též členů v rodině); vzestup; stoupat (velikost, počet, ceny, voda); přidat oko (při pletení); plodina (zast.); bonus
amount increase = přírůstek hodnoty; nárůst částky;
average increase = průměrný přírůstek; průměrný vzestup;
cost increase = zvýšení nákladů (vlastních); zvýšení vlastních nákladů;
engine-power increase = nárůst výkonu motoru; zvýšení výkonu motoru;

Překlad increase z webu:
Increase of knowledge.  Rozšíření znalostí.
The increase in responsibility, though subtle, was vast.  Zvýšení odpovědnosti, jakkoliv jemné, bylo nesmírné.
It showed an increase in activity.  Ukazoval vzrůst aktivity.
I wish you would increase it.  Kéž bys ji ještě zvýšil.
Here is the six months' increase in advance.  Za šest měsíců za mnou zase přijďte.
And if there's a war, will that increase or stop?  A jestliže dojde k válce, ta částka vzroste, nebo zanikne?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorincreasing   increment   incurred   indebtedness   indemnification   indemnity   indent   indenture