Nainstalujte si:
       

Překlad incorrectly


incorrectly = nesprávně; chybně; nepřesně; nekorektně (chovat se); nepřesnost
may incorrectly = může nekorektně; může nesprávně;

Překlad incorrectly z webu:
The particles had probably been made incorrectly.  Nejspíš vyrobili částečky nepřesně.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorincrease   increasing   increment   incurred   indebtedness   indemnification   indemnity   indent