Nainstalujte si:
       

Překlad incorporation


incorporation = začlenění; včlenění; legální ustavení; vtělení; přivtělení; spojení; kombinace; syntéza; utvoření; nostrifikace vysokoškolského diplomu; inkorporace; sloučení; zahrnutí; registrace; zamontování; vřazování; zabudování; smíšení; aglutinační
articles of incorporation = stanovy obchodní společnosti;
certificate of incorporation = zápis do obchodního rejstříku;
incorrectly   increase   increasing   increment   incurred   indebtedness   indemnification   indemnity