Nainstalujte si:
       

Překlad incompetence


incompetence = neschopnost; nezpůsobilost; nekompetentnost; nepříslušnost; neoprávněnost; nemohoucnost; nedostatečnost; neodbornost; neúnosnost; nekvalifikovanost; nekompetence; inkompetence; omyly
aortic incompetence = nedomykavost aortální; insuficience aorty;

Překlad incompetence z webu:
How could they charge me with incompetence now?  Jak by mě teď mohli obvinit z nezodpovědného počínání?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorincorporation   incorrectly   increase   increasing   increment   incurred   indebtedness   indemnification