Nainstalujte si:
       

Překlad income


income = příjem (plat, služné, mzda, honorář); důchod; výnos (plat); příjmový; gáže; výdělek; zisk; důchodový; hospodářský výsledek; honorář; příjmová skupina
accrued income = dosud nevyplacený příjem; dosud neinkasovaný příjem; časově rozlišený příjem;
adjusted income = upravený zisk; upravený příjem;
aggregate income = úhrnný důchod; národní důchod; celkový důchod; agregovaný důchod; úhrnný příjem;

Překlad income z webu:
The income tax people!  Budeme pronásledovat lidi z berňáku!
What's your income now?  Jaký teď máte příjem?
His personal annual income was in excess of five million koku.  Jeho roční příjem činil víc jak pět milionů koku.
She has a nice income to live on.  Takže má velmi pěkný příjem, ze kterého žije.
You'll have your back to the sea and an income of two million koku.  Za zády moře a výnos dva miliony koku.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorincome statement   incompetence   incorporation   incorrectly   increase   increasing   increment   incurred