Nainstalujte si:
       

Překlad income statement


income statement = výsledovka (US); přiznání příjmů; účet zisků a ztrát; výkaz o hospodaření; daň z příjmu
consolidated income statement = příjmový výkaz; výsledovka;
incompetence   incorporation   incorrectly   increase   increasing   increment   incurred   indebtedness