Nainstalujte si:
       

Překlad inclusion


inclusion = zahrnutí; započtení; obsažení; vměsek; uzavřenina; dutinka v nerostu vyplněná tekutinou; započítávání; zápočet; vměstek; inkluze; podmnožina; implikace; začlenění; zařazení; mezivrstva; uzavírání; vřazování; začleňování; započítání; vrostlice; zahrnutý
intracellular inclusion = vnitrobuněčná inkluze; nitrobuněčná inkluze;
intranuclear inclusion = vnitrojaderná inkluze; nitrojaderná inkluze;
slag inclusion = struskovitost; struskový vměstek;
income   income statement   incompetence   incorporation   incorrectly   increase   increasing   increment