Nainstalujte si:
       

Překlad included


included = zahrnul (4. p.); zahrnutý; včetně; obsažený; sevřený; pojatý; uzavřený; připojený; sevřený úhel
not included = nezahrnutý; neobsažený;

Překlad included z webu:
Leonardo included her prominently.  Leonardo jej tam namaloval dosti výrazně.
Should it be included in the estate?  Měl by je zahrnout do pozůstalosti?
A weaponscleaning kit, which included a toothbrush.  Souprava na čištění zbraní, ve které byl i kartáček na zuby.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorinclusion   income   income statement   incompetence   incorporation   incorrectly   increase   increasing