Nainstalujte si:
       

Překlad inclined


inclined = nakloněný; šikmý; svírající úhel; náchylný; skloněný; úpadní; nahnutý; zešikmený; uchýlený; odchýlený; ukloněný; šikmý oblouk
be inclined = být nakloněn; být náchylný; mít sklon;

Překlad inclined z webu:
I'm inclined to agree.  Jsem ochoten tomu věřit.
I'm not inclined to take her.  Nejsem pro to, abychom ji sebrali.
He was not inclined to lie about this.  Nehodlal v téhle věci lhát.
But not, she was inclined to feel, as many as her.  Jenže, pomyslela si teď, určitě ani zdaleka ne tolik jako ona.
So the frigate may not be inclined to help him.  Takže třeba fregata nebude ochotná mu pomoci.
When this sort of madness is on men they're inclined to be rough.  Když muže posedne tenhle druh šlenství, bývají často suroví.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorincluded   inclusion   income   income statement   incompetence   incorporation   incorrectly   increase