Nainstalujte si:
       

Překlad incline


incline = sklon; klonit; sklonit; sklonit se; shýbnout; shýbnout se; naklonit; naklonit se; chýlit se; svažovat se; sehnout; sehnout se; přimět; mít sklon; být náchylný; svah; nakloněná plocha; nakloněná rovina; svážná (úklonná jáma, horn.); inklinovat; přinutit
road incline = stoupání silnice; sklon silnice;
steep incline = prudký svah; příkrý svah; degree of incline = převýšení;

Překlad incline z webu:
I'm inclined to agree.  Jsem ochoten tomu věřit.
I'm not inclined to take her.  Nejsem pro to, abychom ji sebrali.
He was not inclined to lie about this.  Nehodlal v téhle věci lhát.
But not, she was inclined to feel, as many as her.  Jenže, pomyslela si teď, určitě ani zdaleka ne tolik jako ona.
Others were approaching up the incline.  Další se přibližovali po svahu.
So the frigate may not be inclined to help him.  Takže třeba fregata nebude ochotná mu pomoci.
Makes perfect sense, if one was so inclined.  Dává to dokonalý smysl, pokud je člověk nakloněn tomu věřit.
When this sort of madness is on men they're inclined to be rough.  Když muže posedne tenhle druh šlenství, bývají často suroví.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorinclined   included   inclusion   income   income statement   incompetence   incorporation   incorrectly