Nainstalujte si:
       

Překlad incident


incident = nahodilý; vyskytující se; příhoda; událost; náhodný; příslušný; vlastní; vedlejší; případ; epizoda; vedlejší věc; dopadající (světlo, fyz.); bezvýznamná událost; průvodní jev; důsledek; provázející; typický; přicházející z vnějšku; vnější; zápletka
version of incident = verze události;

Překlad incident z webu:
And incident with regul likely.  A možný incident s reguly.
One such incident wasn't enough.  Jeden takový incident nestačí;
To the curious incident of the dog in the nighttime.  Na to, jak zvláštně se tehdy v noci choval pes.
It was the last incident of the night.  Byla to poslední událost této noci.
Wasn't there some sort of incident there recently?  Neudal se tam nedávno nějaký incident?
How 'indepth' could such an absurd incident be?  Jaký širší kontext se dal čekat u podobné banality?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorinclination   incline   inclined   included   inclusion   income   income statement   incompetence