Nainstalujte si:
       

Překlad incidence


incidence = dopad (též fyz.); náraz; výskyt; rozsah působnosti; působení; příchod; zásah; důsledky (dosah); rozsah působení; dosah; náběh; zatížení; působnost; příhoda; úhel dopadu
tax incidence = dopad zdanění; daňový dopad; angle of incidence = úhel dopadu;
incident   inclination   incline   inclined   included   inclusion   income   income statement