Nainstalujte si:
       

Překlad incentive


incentive = motivační; podněcující; stimul; podnět; pobídka; popud; stimulující; rozněcující (zast.); dráždivý; pohnutka; motiv; vznět; podnětný; pobídkový; vzpruha; povzbuzení; hořlavý; pobádající; povzbuzující; výkonová prémie; motivační odměna
safety incentive = stimul k bezpečnosti práce; pohnutka k bezpečnosti práce;

Překlad incentive z webu:
We'll be taking away their incentive.  Brzdili bychom tím jejich iniciativu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorincidence   incident   inclination   incline   inclined   included   inclusion   income