Nainstalujte si:
       

Překlad incarnate


incarnate = vtělený; ztělesnit; vtělit; vtělit se; dát tělesnou podobu; v lidské podobě (existující); červený (masově, hlavně o barvě květin); zosobnit; dát tvar; masově červený; ztělesňovat; zosobňovat; uskutečnit; realizovat; ztělesněný; růžový; inkarnát
devil incarnate = vtělený ďábel; ztělesněný ďábel;

Překlad incarnate z webu:
Understood, said one of the incarnate ones.  Rozumíme, řekl jeden z vtělených.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorincentive   incidence   incident   inclination   incline   inclined   included   inclusion