Nainstalujte si:
       

Překlad incapacity


incapacity = neschopnost; nezpůsobilost; diskvalifikace; nesvéprávnost; uvěznit
partial incapacity = částečná neschopnost; částečná invalidita; částečná nezpůsobilost;
permanent incapacity = trvalá nezpůsobilost; trvalá neschopnost;
physical incapacity = impotence; fyzická neschopnost;
total incapacity = plná invalidita;
incarnate   incentive   incidence   incident   inclination   incline   inclined   included