Nainstalujte si:
       

Překlad in writing


in writing = v psaní (2. p.); písemně; v letech
agree in writing = dojednat písemně; písemně souhlasit; souhlasit písemně;
agreement in writing = písemná dohoda; písemná smlouva;
apply in writing = podat písemnou žádost; písemně žádat; požádat písemně;
notice in writing = písemné oznámení;

Překlad in writing z webu:
We confirmed that in writing last month.  Minulý měsíc to bylo písemně potvrzeno.
And each flight had to be approved in writing by the instructor.  A in­struktor musel každý takový let písemně schválit.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorin-line   in-service   incapacity   incarnate   incentive   incidence   incident   inclination