Nainstalujte si:
       

Překlad in waiting


in waiting = k ruce; pohotově; v jaké
be in waiting = být k ruce (komu); být na stráži; mít hlídku;

Překlad in waiting z webu:
In waiting areas, every available seat was occupied.  V čekárnách by­la všechna místa obsaiena.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorin writing   in-line   in-service   incapacity   incarnate   incentive   incidence   incident