Nainstalujte si:
       

Překlad in view


in view = v dohledu (před očima); na zřeteli (na mysli); před očima (v dohledu); na mysli (na zřeteli); zamýšlený; podle názoru; uvažovaný; posuzovaný; v pohledu; se zřetelem k
keep in view = mít na zřeteli (stále); mít stále na zřeteli; mít na mysli;

Překlad in view z webu:
Everyone in view was down.  Bylo po všech, kdo byli v dohledu.
The rider was in view now.  Jezdec byl teď na dohled.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translator



in waiting   in writing   in-line   in-service   incapacity   incarnate   incentive   incidence