Nainstalujte si:
       

Překlad in two


in two = ve dvou (6. p.); ve dví; velmi brzy (ve 2 otřesech, přen.)


Překlad in two z webu:
In two years.  Za dva roky.
Trial in two hours.  Soud bude za dvě hodiny.
All that in two years.  To všechno za dva roky.
I'll be back in two hours.  Přijdu za dvě hodiny.
Will you call me in two hours?  Zavoláte mi za dvě hodiny?
He'd be catching another plane in two hours.  Za dvě hodiny zase poletí dál.
I will ask you to carry in two bundles of it.  Přineste do domu asi dvě otepi.
I don't think he'll be back here in two days.  Nemyslím si, že se vrátí za dva dny.
It would be dark a little early, maybe in two hours.  Setmí se trochu brzo, možná už za dvě hodiny.
Mark had not seen his mother eat three bites in two days.  Mark už dva dny neviděl, že by matka snědla víc než tři sousta.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorin view   in waiting   in writing   in-line   in-service   incapacity   incarnate   incentive