Nainstalujte si:
       

Překlad in tow


in tow = ve vleku; v závěsu; v trojím vyhotovení (trojmo)
have in tow = mít ve vleku (vlečení, přen.); řídit (mít ve vleku, přen.); převzít péči o (mít ve vleku, přeneseně);

Překlad in tow z webu:
In town.  Ve městě.
He's in town?  On je tady?
When he's in town.  Když je ve městě.
They were new in town.  Byli v městě noví.
Lewis and two agents in tow.  Lewise a dva agenty.
You two must be new in town.  Vy dva ste tady asi poprvý.
So when did you boys get in towji?  Kdypak jste dorazili vy, mládenci?
He knew only a handful of people in town.  Znal ve městě jen hrstku lidí.
She said her husband had an engagement here in town.  Napsala, že její manžel tu dostal zaměstnání.
He slid out from his hiding place and angled in towards the camp.  Vyklouzl ze skrýše a zamířil k táboru.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorin two   in view   in waiting   in writing   in-line   in-service   incapacity   incarnate