Nainstalujte si:
       

Překlad in touch with


in touch with = v kontaktu s (7. p.); ve styku s (7. p.); ve vleku
be in touch with = být ve styku s; mít spojení s;
keep in touch with = být ve styku s (udržovat spojení); být ve styku; udržovat styky; být ve spojení s;

Překlad in touch with z webu:
Get in touch with them, he said.  Navažte s nimi kontakt, nařídil.
But you're in touch with him?  Ale jsi s ním ve styku?
I'll put you in touch with the man himself for three sugarlumps.  Seznámím tě s tím chlápkem za tři voči.
Whatever you do, keep in touch with me, okay?  V každém případě se mnou zůstaňte ve styku, ano?
You know how to get in touch with me?  Víte, jak se se mnou spojit?
Has anybody been able to get in touch with him?  Podařilo se vůbec někomu se s ním spojit?
He should be able to put us in touch with a reliable bookie.  Určitě bude znát nějakýho spolehlivýho bookmakera.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorin tow   in two   in view   in waiting   in writing   in-line   in-service   incapacity