Nainstalujte si:
       

Překlad in time


in time = včas; v době; časem; v čase; v času; v taktu s
back in time = vrátit se načas; zpět v čase (vrátit se);

Překlad in time z webu:
In time for a toast.  Je čas na přípitek.
Tuesday, in time for dinner.  V úterý, tak akorát na večeři.
He was in time to dodge it.  Sotva stačil uhnout.
Arthur realised just in time what she intended.  Arthur si právě včas uvědomil, co míní udělat.
Milo caught it just in time when it began slipping.  Milo ji zachytil v poslední chvíli.
We may even get there in time for the briefing.  Třeba ještě stihneme předletovou přípravu.
May he be generous with it in time of need.  Nechť ji štědře poskytne v dobách nouze.
He saw the rubber sailing toward him in time to catch it.  Včas zahlédl, jak k němu letí prezervativ, a chytil ho.
Because of its hateful origin, it is sounded only in time of disaster.  Vzhledem k jeho ohavnému původu užívá se ho jen v dobách tísně.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorin touch   in touch with   in tow   in two   in view   in waiting   in writing   in-line