Nainstalujte si:
       

Překlad in the world


in the world = na světě; ve světě; po světě; na nesprávném místě
get on in the world = dělat kariéru;

Překlad in the world z webu:
What in the world was happening?  Co se to proboha děje?
I've lived in the world rather longer than you have.  Jsem na tomhle světě o trochu déle nežli vy.
Sophie, every faith in the world is based on fabrication.  Sophie, každá víra na světě je postavena na výmyslech.
He wasn't at home in the world of drains.  Ve světě odpadů rozhodně nebyl doma.
One of the top men in the world of electricity.  Jeden z předních mužů ve světě elektřiny.
I had the strongest trade association in the world backing me up.  Mohl jsem stavět na obchodních stycích, jaké má málokdo na světě.
She needed to know him better than anyone in the world knew him.  Potřebovala ho znát lépe, než ho znal kdokoli jiný na světě.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorin time   in touch   in touch with   in tow   in two   in view   in waiting   in writing