Nainstalujte si:
       

Překlad in the morning


in the morning = ráno; zrána; v ranních hodinách; do sebe cosi jako (mající)
early in the morning = zrána; come first thing in the morning = přijít hned ráno;

Překlad in the morning z webu:
In the morning the new campaign began.  Ráno zahájili nové tažení.
But in the morning it is painful.  Jenže ráno to bolí.
They'll see you in the morning sometime.  Bude to asi na zítřejší dopoledne.
I'll come about two in the morning and serve it myself.  Přijdu asi ve dvě hodiny ráno a osobně vám ji předám.
Ever see the sun set in the morning before?  To je ta doba po východu slunce, nebo snad ne?
The car was there, gleaming rustily in the morning sun.  Ale takové štěstí jsem tentokrát neměl.
The cab ride was short but slow in the morning traffic.  Jízda taxíkem byla krátká, avšak v ranním provozu pomalá.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorin the world   in time   in touch   in touch with   in tow   in two   in view   in waiting