Nainstalujte si:
       

Překlad in the know


in the know = informovaný; zasvěcený; v poslední
be in the know = být dobře zpraven;

Překlad in the know z webu:
Study nothing except in the knowledge that you already knew it.  Nestuduj nic, leda s vědomím, že jsi to už dávno věděl.
He knew its cause, but found no help in the knowledge.  Její příčinu znal, ale zjistil, že ta znalost mu nepomůže.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorin the morning   in the world   in time   in touch   in touch with   in tow   in two   in view