Nainstalujte si:
       

Překlad in the dark


in the dark = v temném (6. p.); ve tmě (2. p.); v nejistotě; potmě; ve dne
grope in the dark = tápat (v nejistotě);
leave in the dark = nechat na pochybách; nechat v nejistotě; leave sb. in the dark = nechat na pochybách (4. p.);

Překlad in the dark z webu:
In the dark the house was a cavern.  Ve tmě vypadal dům jako jeskyně.
But in the dark they must go;  Bylo však nutné, aby šli potmě.
Dolarhyde froze in the dark hall.  Dolarhyde zůstal stát v temné chodbě jako opařený.
He just stayed in the dark too long.  Hrozně dlouho byl ve tmě.
Mitchell was coming out in the dark of the moon.  Mitchell utíkal za novu.
She could see her hands in the dark water.  Viděla v tmavé vodě své ruce.
Molly turned away, her lenses reflected in the dark window.  Molly otočila hlavu a její brýle se leskly v sešeřelém okně.
But what can a man do against them in the dark without a weapon?  Ale co proti nim člověk zmůže ve tmě a beze zbraně?
It is not possible to tell where he is in the dark house.  Nedá se odhadnout, kde se v tom potemnělém domě nachází.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorin the know   in the morning   in the world   in time   in touch   in touch with   in tow   in two