Nainstalujte si:
       

Překlad in the black


in the black = rentabilní; v černých číslech; v těle (2. p.)
be in the black = mít aktivní platební bilanci;

Překlad in the black z webu:
Overhead in the black were a zillion stars, just as forecast.  Nad hlavou jí svítil trilion hvězd, přesně jak bylo předpovězeno.
Her hands, still locked in the black ball, were on her lap.  Ruce, stále ještě uzavřené do černého míče, měla v klíně.
The red coals still burned in the black flower on his lapel.  Modré uhlíky stále ještě doutnaly v černé květině na jeho klopě.
I can unload plenty of it in the black market if he'll make a deal.  Ať se se mnou dohodne, a já mu toho spoustu prodám na černém trhu.
Mitch pushed the seven button and ignored the kid in the black suit.  Mitch stiskl příslušné tlačítko a ignoroval mládence v černém obleku.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorin the dark   in the know   in the morning   in the world   in time   in touch   in touch with   in tow