Nainstalujte si:
       

Překlad in the air


in the air = ve vzduchu; ve hvězdách (přen.); ve výši
go up in the air = rozzlobit se;

Překlad in the air z webu:
Bugs in the air were deadly.  Zárodky ve vzduchu jsou škodlivé.
The dust in the air had a slightly darker tint.  Prach vířící ve vzduchu měl trošku tmavší odstín.
He felt better in the air on the roof.  Ve vzduchu se cítil lépe.
There was a boom in the air above him.  Ve vzduchu kdesi nad ním to zadunělo.
He let this observation hang in the air for a moment.  Nechal svou poznámku chvíli působit.
The tail swung back and forth in the air again, more tentatively.  Ocas se znovu zhoupl sem tam, tentokrát váhavěji.
He moved on, leaving the words ringing in the air behind him.  Znovu vykročil a nechal svá slova doznít za sebou.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorin the black   in the dark   in the know   in the morning   in the world   in time   in touch   in touch with