Nainstalujte si:
       

Překlad in store


in store = na skladě (v zásobě); v zásobě (na skladě); v obchodě; přísně důvěrně


Překlad in store z webu:
Yes, there were delightful things in store for him.  Ano, čekají ho nádherné věci.
I wonder if life has still in store for me anything as marvellous.  Rád bych věděl, čekáli mě v životě ještě něco tak překrásného.
Can you tell us what fate may lie in store for us?  Mohl bys nám říci, jaký osud nás asi čeká?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorin the air   in the black   in the dark   in the know   in the morning   in the world   in time   in touch