Nainstalujte si:
       

Překlad in sight


in sight = v dohledu; v dohlednu; na dohled; jednotlivé
heave in sight = stát se viditelným; objevit se na obzoru;

Překlad in sight z webu:
But we're still in sight of the coast!  Ale vždyť jsme pořád ještě na dohled k pobřeží!
We had the woods in sight all the time.  Celou dobu jsme měli les na dohled.
We walk back now and if no one is in sight we walk through it.  Teď půjdeme zpět a jestli nikdo nepůjde, vejdeme.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorin store   in the air   in the black   in the dark   in the know   in the morning   in the world   in time