Nainstalujte si:
       

Překlad in-service


in-service = prováděný v průběhu činnosti; doškolovací; zabudovaný; provozní; v provozu; monolitický beton
conditions in-service = provozní podmínky; pracovní podmínky;
incapacity   incarnate   incentive   incidence   incident   inclination   incline   inclined