Nainstalujte si:
       

Překlad in relief


in relief = v ostrém světle; v reliéfu; věcný
engraving in relief = reliéfní výbrus; plastická rytina; plastické rytí skla;

Překlad in relief z webu:
Sighing in relief?  Vzdychaly úlevou?
He nodded in relief.  Spadl mu kámen ze srdce a okamžitě přikývl.
Gulta looked at her in relief.  Gulta se na ni s úlevou podíval.
The three men present, however, seemed to sigh in relief.  Ostatní si však vydechli úlevou.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorin reserve   in service   in sight   in store   in the air   in the black   in the dark   in the know