Nainstalujte si:
       

Překlad in question


in question = zmíněný; nejistý; dotyčný (o nějž jde, o němž mluvíme); předmětný; o nějž jde (příslušný, dotyčný); o němž mluvíme (příslušný, dotyčný); příslušný (o nějž jde, o němž mluvíme); v pohotovosti
be in question = být sporný; být předmětem diskuse;
call in question = vznést námitku proti; vyslovit pochybnost o; postavit před soud; posoudit (též před soudem); vyvracet; brát v pochybnost; pochybovat;
point in question = dotyčná věc;

Překlad in question z webu:
The lady in question was a personage.  Ta dáma byla totiž personage.
The art gallery in question was the front of the family refrigerator.  Umělecká galerie byla na přední straně rodinné ledničky.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorin relief   in reserve   in service   in sight   in store   in the air   in the black   in the dark