Nainstalujte si:
       

Překlad in private


in private = v soukromí; důvěrně; tajně; soukromě; mezi čtyřma očima; na uzavřeném zasedání; neveřejně; hojně
deliberate in private = radit se na uzavřeném zasedání; radit se na neveřejném zasedání;

Překlad in private z webu:
Not in private with just a few witnesses?  Ne v soukromí pouze s několika svědky?
Their work had no counterpart in private industry;  V soukromém průmyslu se podobná práce nikde nenajde.
Some of them strip their prisoners then probe in private places.  Někteří z nich své zajatce spoutají a pak pátrají v intimních místech.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorin progress   in question   in relief   in reserve   in service   in sight   in store   in the air