Nainstalujte si:
       

Překlad in place


in place = na místě; na místo; příhodný; vhodný; místo (2. p., čeho)
fit in place = umístit; ustavit;

Překlad in place z webu:
He waited in place for several minutes before moving out.  Než se hnul, vyčkával několik minut na místě.
It was cemented in place with a dab of black epoxy.  Připevnili ho tam kapkou černého epoxidu.
He had to be in place in another fifteen minutes.  Musel být na místě za patnáct minut.
The pieces will all fall in place shortly.  Ta skládanka do sebe brzy zapadne.
And you two have a plan in place in case he does screw up.  Vy dva připravte plán pro případ, že to zkazí.
It was exactly eleven, and he was in place with a rod and reel.  Bylo přesně jedenáct a on byl na svém místě s prutem a navijákem.
A twig snapped under his foot, freezing him in place for a second.  Pod nohou mu zapraskala větvička.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorin practice   in private   in progress   in question   in relief   in reserve   in service   in sight