Nainstalujte si:
       

Překlad in order


in order = v pořádku; na řadě; do pořádku; aby mohl
put in order = dát do pořádku; spravit; dán do pořádku; uklidit;
set in order = uvést do pořádku; přivést do pořádku; dát do pořádku;

Překlad in order z webu:
Necessary, in order to operate restaurant.  Je to nezbytné, aby udržel restauraci v chodu.
All looked in order to me.  Podle mě se všechno zdálo být v pořádku.
Our grandmothers painted in order to try and talk brilliantly.  Naše babičky se malovaly, když chtěly mluvit duchaplně.
We need the shadows, in order to walk.  Abychom mohli jít, potřebujeme stíny.
You have to know how in order to sieve them, don't you?  Musíte vědět, podle jakého klíče je prosívají, že?
He had to leave by noon in order to make his first class of the day.  Kolem poledne musel odejít, protože měl mít první vyučovací hodinu.
Can you give me some of the reasons, in order of importance?  Můžete mi uvést některé z důvodů, v pořadí podle důležitosti?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorin place   in practice   in private   in progress   in question   in relief   in reserve   in service