Nainstalujte si:
       

Překlad in operation


in operation = v provozu; v činnosti; v opozici
be in operation = být v platnosti; fungovat; platit;

Překlad in operation z webu:
That was the real danger in operations like this.  To bylo při takovýchto operacích skutečné nebezpečí.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorin order   in place   in practice   in private   in progress   in question   in relief   in reserve