Nainstalujte si:
       

Překlad in mind


in mind = na mysli; v mysli; ve většině případech
bear in mind = mít na mysli; mít na paměti; brát v úvahu; pamatovat si;
grave in mind = vrýt do mysli; vštípit do mysli;
have in mind = mít na mysli; mít na paměti; brát v úvahu;
keep in mind = mít na paměti; měj na paměti; pamatovat si;

Překlad in mind z webu:
Keep in mind two things.  A měj na paměti dvě věci.
Keep it in mind and let bygones be bygones.  Měj na paměti, že co je pryč, je pryč.
Please bear that in mind later on.  Prosím, dobře si to zapamatujte.
I need him very fit, very quickly, in mind and body.  Potřebuji, aby se rychle zotavil na těle i na duchu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorin motion   in mourning   in office   in operation   in order   in place   in practice   in private