Nainstalujte si:
       

Překlad in love


in love = zamilovaný; má rád; zamilovaný do
he is in love = má rád;

Překlad in love z webu:
You in love with her?  Ty ses do ní zamiloval?
To be in love is to surpass one's self.  Milovat, to znamená překonávat se.
Who are you in love with?  Do kohopak jste zamilován?
Are you very much in love with him?  Jste do něho hodně zamilována?
Some day you will be in love yourself.  Jednoho dne se sám zamiluješ.
She was just twenty and already in love with him.  Bylo jí dvacet a už tenkrát do něj byla zamilovaná.
Tell me, how long have you been in love with her?  Pověz mi, jak dlouho jsi do ní zamilovaný?
It is a gentleman, isn't it, who is in love with her, or says he is?  Svěsila hlavu.
It's just that you have always been a little in love with death.  To jenom že jsi byl vždycky trochu zamilovaný do smrti.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorin mind   in motion   in mourning   in office   in operation   in order   in place   in practice