Nainstalujte si:
       

Překlad in kind


in kind = v naturáliích; naturální; ve velkém
benefits in kind = věcné dávky; naturální požitky;
payment in kind = platba v naturáliích; platba ve zboží;
tax in kind = naturální daň; daň v naturáliích;

Překlad in kind z webu:
Chavez answered in kind and waited for the squad to cross.  Chavez odpověděl podobně a počkal, až družstvo přejde.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorin layers   in line   in line with   in love   in mind   in motion   in mourning   in office