Nainstalujte si:
       

Překlad in hand


in hand = k dispozici; v přípravě; v ruce; pod kontrolou; zapřažený v práci
balance in hand = peněžní hotovost; pokladní hotovost; hotovost pro placení menších dluhů; příruční hotovost;
cash in hand = pokladní hotovost; stav pokladny;
put in hand = dát do práce; uvést do chodu;
stock in hand = pohotové zboží; podniknout;

Překlad in hand z webu:
Dying in handcuffs?  Umřít v poutech?
The two go hand in hand.  Jedno je spojený s druhým!
He lunged forward again, gun in hand.  Opět vyrazil kupředu s pistolí v ruce.
Ryan charged up the steps, pistol in hand.  Ryan se řítil po schodech nahoru a pistoli držel v ruce.
Then he moved silently up the slope, crossbow in hand.  Pak se s kuší v ruce tiše vydal do kopce.
They are astute men, and have their faction well in hand.  Jsou to prohnaní lidé a drží svou frakci pevně v nikách.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorin harness   in high spirits   in kind   in layers   in line   in line with   in love   in mind