Nainstalujte si:
       

Překlad in good time


in good time = v pravý čas; zavčas; v jádře
all in good time = všechno má svůj čas;

Překlad in good time z webu:
All in good time.  Na všechno dojde.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorin grain   in hand   in harness   in high spirits   in kind   in layers   in line   in line with