Nainstalujte si:
       

Překlad in good faith


in good faith = v dobré víře; poctivě; čestně; s dobrým svědomím; bona fide; v dobrém zdraví
holder in good faith = držitel v dobré víře;

Překlad in good faith z webu:
In good faith.  Jako projev dobré vůle.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorin good health   in good time   in grain   in hand   in harness   in high spirits   in kind   in layers