Nainstalujte si:
       

Překlad in general terms


in general terms = všeobecně řečeno; celkově vzato; obecně; v dobré víře
speak only in general terms = mluvit jen neurčitě; he spoke only in general terms = mluvil jen neurčitě;

Překlad in general terms z webu:
Just guilty in general terms.  Ale všeobecně vinen jistě byl.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorin good faith   in good health   in good time   in grain   in hand   in harness   in high spirits   in kind